NVA | Nederlandse Vereniging van Acupunctuur

De NVA is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en behartigt de belangen voor de acupunctuur in algemene zin. Het komt op voor de positie van de acupunctuur in Nederland, het overlegt met de overheid, het organiseert congressen en overlegt met zorgverzekeraars, brengt een tijdschrift uit en dergelijke. Meer informatie vindt u op www.acupunctuur.nl