top of page

NRO | Nederlands Register voor Osteopathie

NRO: Nederlands Register voor de Osteopathie houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking van de osteopathie. Alleen osteopaten die voldoen aan de opleidings eisen van de NRO kunnen worden geregistreerd bij de NRO. NRO doet aan praktijk visitatie, houdt permanente scholing bij, heeft een klachten en tuchtrecht en dergelijke. Meer informatie vindt u op:  http://osteopathie-nro.nl/  

bottom of page