top of page

Wat is Osteopathie?

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de 19de eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten.

Still werd geïnspireerd door de onderzoeken en publicaties van Rudolf Virchow, een Duitse arts en antropoloog. Deze stelde dat de kleinst levende eenheid van het menselijk lichaam  de cel was en dat de cel en de daaruit bestaande weefsels en organen, een vermogen hebben tot zelfherstel. Dit zelfherstel is van allerlei factoren afhankelijk. Wanneer de doorbloeding, de zenuwvoorziening, de lymfe afvoer maar ook de beweeglijkheid van weefsel niet in orde is, kan het lichaam zich niet goed herstellen en ontstaat er ziekte.

De osteopaat behandelt niet de ziekte, maar de zieke. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak waarom het zelfherstel niet kan plaatsvinden. De reden van het verstoorde zelfherstel kan liggen in het verstoren van de beweeglijkheid van het lichaam, de verstoorde bezenuwing, een verstoorde aanvoer of afvoer van bloed en lymfe vocht, een verstoorde stofwisseling of door toedoen van emotionele of sociale factoren. De osteopaat onderzoekt het lichaam, doet allerlei specifiek osteopatische onderzoekshandgrepen, maar ook medische tests, zoals het meten van de  bloeddruk en het hartritme. Hij komt dan tot een analyse waarom het lichaam zichzelf niet kan herstellen.

Vervolgens zal de osteopaat met behulp van allerlei technieken trachten de oorzaak van het verstoorde evenwicht weer te herstellen. Die technieken kunnen manipulaties zijn, mobilisaties en hele lichte technieken om de weefsels te stimuleren. Naast deze manuele technieken geeft de osteopaat ook adviezen over leefgewoontes en voeding en worden er soms adviezen over oefeningen gegeven. De osteopaat werkt zelfstandig, maar is altijd bereid met andere disciplines samen te werken.

De osteopaat is niet alternatief dit wil zeggen in plaats van de reguliere gezondheidszorg maar complementair, een aanvulling op de reguliere zorg.

Osteopathie is functionele geneeskunde, uitgaande van onder meer de normale anatomie, fysiologie en pathologie. De opleiding tot osteopaat duurt minimaal zes jaar, waarin de osteopaat ook leert wat hij niet kan behandelen en wanneer hij iemand naar een arts moet sturen. Alle osteopaten in het Still Point centrum zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie(NVO) en geregistreerd bij het Nederlands register voor Osteopathie(NRO).

bottom of page